Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska biofyzika

ROK 2024 - ZMENA

Osoby zodpovedné za HIK:

 

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4 VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9945-9492

 

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-2779-9237

 

Ing. Jakub Míšek, PhD. / v habilitačnom procese

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8598-7008

--------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022

 

1. Opis HIK

2. Osoby zodpovedné za HIK:

 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.   

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7122-0639

 

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4 VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9945-9492

 

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-2779-9237