Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Patologická anatómia a súdne lekárstvo

ROK 2024 - ZMENA

Osoby zodpovedné za HIK:

 

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.   

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1036-9720

 

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5020-5018

 

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2530-3991

_________________________________________________________

ROK 2022

1. Opis HIK

2. Osoby zodpovedné za HIK:

 

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.   

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1036-9720

 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2515-2396

 

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5020-5018