Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 412

Ivana Frličková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 469

Mgr. Jana Jurečeková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 664

Miroslava Kňazúrová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Anna Kubernátová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 662

Roman Kubizňa

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
Technik hospodárskej správy
[1] 2 3