Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

doktorandi

Denná forma štúdia v Ak. roku 2021/22

DOKTORAND ŠKOLITEĽ ROČNÍK TÉMA
Mgr. Eduard Gondáš Mgr. Radovan Murín, PhD. 4. Vzájomné prepojenie energetického metabolizmu buniek a epigenetickej regulácie expresie génov.
Mgr. Zuzana Majerčíková doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD. 4. Molekulová charakterizácia signálnych dráh v procese tumorigenézy gliálnych buniek
MVDr. Terézia Lysíková doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 3. (MD) Hmotnostná spektrometria a jej využitie na identifikáciu oxidačne modifikovaných bielkovín v myokarde po IR poškodení
Mgr. Mária Bencúrová doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 3. Úloha membrán asociovaných s mitochondriami v patofyziológii ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu s vekom.
Mgr. Márk Híveš doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD. 3. Štúdium molekulových zmien a proteomické profilovanie karcinómu prostaty
MUDr. Petra Parvanovová doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. 3. Hľadanie nových biomarkerov neurodegeneratívnych ochorení
Mgr. Martina Kmeťová RNDr. Oliver Štrbák, PhD. 2. (MD) Mapovanie biogénnych oxidov železa pri neurodegeneratívnych ochoreniach
Mgr. Simona Holubčíková prof. RNDr. Peter Račay, PhD. 2. (MD) Metabolomika ľudských ochorení nervového systému
Mgr. Ján Gomboš RNDr. Oliver Štrbák, PhD. 2. Mineralizácia magnetitu v patologickom feritíne – diagnostický a terapeutický potenciál
Mgr. Bibiána Baďurová prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 1. SARS-CoV-2 a COVID-19: Genetický aspekt
Mgr. Jaroslava Gužíková prof. RNDr. Peter Račay, PhD. 1. Odozva nezbalených bielkovín ako potenciálny cieľ protinádorovej liečby
MVDr. Monika Líšková prof. RNDr. Peter Račay, PhD. 1. Štúdium neuroprotektívnych látok v bunkových modeloch neurodegeneratívnych procesov.
Mgr. Jakub Šofranko Mgr. Radovan Murín, PhD. 1. Metabolizmus extracelulárnych proteínov nádorovými bunkami