Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. - zástupca vedúceho

 

 

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

zástupca vedúceho Ústavu lekárskej biochémie JLF UK

Absolvoval štúdium biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a postgraduálne štúdium v odbore biochémia na JLF UK v Martine.

tel. +421-43-2633442

email: lehotskyjfmed.uniba.sk