Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Marek Pršo, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Margaréta Štáliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
sekretárka, sekretár
043/4132 450
41710
043/4203254

MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 710
41710

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
1 [2]