Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

  • výučba predmetu propedeutika vnútorných chorôb v 5. a 6. semestri v odbore všeobecné lekárstvo - vedúci učiteľ: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
  • výučba predmetu vnútorné choroby v 7. a 8. semestri v odbore všeobecné lekárstvo - vedúci učiteľ: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
  • výučba predmetu vnútorné choroby v 9. a 10. Semestri v odbore všeobecné lekárstvo - vedúci učiteľ : prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
  • výučba predmetu vnútorné choroby v 11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo - vedúci učiteľ: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
  • výučba predmetu propedeutika vnútorných chorôb v 5. a 6. semestri v odbore všeobecné lekárstvo –v jazyku anglickom  - vedúci učiteľ: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
  • výučba predmetu vnútorné choroby v 7. a 8. semestri v odbore všeobecné lekárstvo  v jazyku anglickom - vedúci učiteľ : prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
  • výučba predmetu vnútorné choroby v 9. a 10. semestri v odbore všeobecné lekárstvo –v jazyku anglickom - vedúci učiteľ : prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
  • výučba predmetu vnútorné choroby v 11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo –v jazyku anglickom - vedúci učiteľ : prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.

Formy výučby

prednášky, praktické cvičenia, semináre, skúšky praktické, teoretické (testové aj ústne, dobrovoľné stáže - ŠVOČ, konzultácie a oponentúry diplomových prác, praktické skúšky pre štátnou záverečnou skúškou, štátne záverečné skúšky z odboru Vnútorné choroby

 

Výučba v akademickom roku 2023/2024

 
Všeobecné lekárstvo
 
Zubné lekárstvo