Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Klinika bola založená v roku 1978. Jej prvým prednostom  bol profesor  Ondrej Haľák, CSc. Vďaka primárovi MUDr. R. Fuchsberberovi st.   sa klinika začala špecializovať na diagnostiku a liečbu hematologických ochorení. V tejto tradícii pokračoval aj druhý prednosta Doc. MUDr. D. Dianovský, ktorý sa zaoberal hlavne onkohematologickými ochoreniami. Po nástupe tretieho prednostu prof. MUDr. R. Hyrdela  sa  od r. 1989 začala klinika profilovať na gastroenterologickú. Už po 2 rokoch  získala štatút celoštátneho GE centra zameraného na  dg. a liečbu  rezistentných peptických vredov a neuroendokrinných nádorov.  

Po príchode  prof. Kubisza do Martina sa od kliniky odčlenila hematologická časť a bola vytvorená samostatná Hematologická klinika. V roku 2005 bolo k Internej klinike GE pričlenené odd. gastroeterologickej diagnostiky vedené MUDr. Horákovou PhD. Vytvoril sa tak predpoklad ku vzniku najväčšieho GE pracoviska na Slovensku s 8 atestovanými gastroeterológmi a 2 atestovanými  hepatológmi. O kvalite pracoviska svedčí aj skutočnosť, že 7  pracovníci kliniky získali za svoju vedeckú prácu hodnosti PhD a ďalší traja sú v príprave na jej získanie.

Všetky tieto práce boli z oblasti gastroenterológie a vznikli vyhodnotením vlastných výsledkov. S menom prof. Hyrdela sa spája zavedenie vyšetrovania sérového gastrínu na Slovensku, zavedenie  náročných diagnostických testov na dif. dg  rezistentných peptických vredov v ČSFR, zavedenie selektívneho intraarteriálneho sekretínového testu v strednej Európe, zavedenie octreoscanu a endosonografie na prvom pracovisku v SR. Vďaka zavedeniu týchto progresívnych Dg. metód sa podarilo vyliečiť vyše 1800 pacientov  s rezistentnými peptickými vredmi  a diagnostikovať najväčší súbor pacientov so Zollingerovým Ellisonovým syndrómom v strednej Európe (158 pac.)  a jeden z najväčších súborov pacientov s NET (vyše 350).