Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Na klinike sa pripravujú lekári - internisti, ale aj lekári nadstavbových odborov na špecializačnú skúšku z odboru Vnútorné choroby a v špecializačnom odbore Gastroenterológia.

Výučba

Špecializačná príprava a škúšky zo špecializovaného odboru Gastrenterológia (Akreditované pracovisko  na špecializovcané štúdium ud r. 2008, Reakreditované v roku 2012 na 5 rokov)

Doktorandské štúdium

  • akreditácia pre vedný odbor vnútorné choroby, kód 51-07-09
  • počet doteraz vyškolených doktorandov / ašpirantov: 11 (Pullmann R jr., Vaľková, Vargová, Demeter, Sámel, Michalová, Škapcová, Bánovčín P Jr., Gurtler, Zacharovská,  Hyrdel)

Počet doktorandov v súčasnom programe: 2 (MUDr. Martin Ďuríček . MUDr. Martin Schnierer).

Vedúci PGŠ pracoviska: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Školitelia a témy

 

 

1.

Doktorand: MUDr.Martin Schnierer

Školiteľ: prof. MUDr. R. Hyrdel,CSc.

Téma: Vplyv IBD na parametre endoteliálneho poškodenioa a hemokoagulácie..

 

 

2.

Doktorand: MUDr. Martin Ďuríček

Školiteľ špecialista: prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc.,

Téma: Parazitárne ochorenia Blastocystis hominis  pacientov  s tráviacimi ťažkosťami