Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

Študentská jedáleň sa nachádza priamo v objekte na L. Novomeského 7. Stravovacie služby  sa poskytujú študentom i  zamestnancom a JLF UK, prípadne aj iným osobám.

Študent má  nárok na 2 jedlá denne s dotáciou  zo štátneho rozpočtu. Pokiaľ toto množstvo prekročí, hradí si plnú sumu bez dotácie MŠ. Dotácia je 1 € /jedno jedlo.

K vydávaniu stravy je nevyhnutné mať pri sebe platný študentský resp. zamestnanecký preukaz.

 

Objednať si môžete:

Raňajky – bez objednania do vypredania

Obed – na výber sú 3 jedlá (1,2,3), štvrté jedlo (4) je bezplepková diéta a piate (5) je jedlo bez objednávky

Večeru – na výber sú 2 jedlá (8,9)

 

Objednávanie stravy:

Stravu si je možné objednať do 13.45 hod deň vopred, a to prostredníctvom objednávacieho terminálu priamo v jedálni, resp. cez  https://strava.jfmed.uniba.sk/WebKredit/ .

Heslo, ktoré je potrebné na objednávanie prostredníctvom webu Vám vydá p. Zagrapanová – osobne, resp. p. Kašovičová – prostredníctvom emailu (kasovicova@jfmed.uniba.sk). kasovicovajfmed.uniba.sk

Objednané jedlo, o ktoré nie je záujem je možné vložiť do BURZY, toto si následne môže zakúpiť iný stravník ( do 13 hod. na L. Novomeského, z Malej Hory na Malú Horu a do 10.30 hod. z L. Novomeského 7 na výdajne Dekanát a Malá Hora).

 

Prevádzkové hodiny, výdaj stravy:

Výdaj stravy pre študentov sa realizuje len na Novomeského 7.

·         Študentský lacný variant (resp. raňajky): od 6.30 hod. do vydania zásob do 9.30 hod.

·         Výdaj obedov: Študenti , zamestnanci a cudzí - od 11.30 hod. do 14.00 hod.

·         Výdaj večerí : Študenti – od 17.00 hod do 18.00 hod

 

Cenník:

·         Študentský lacný variant (resp. raňajky): 0,75 Euro

·         Študent obed : 1,80 Euro

·         Študent večera : 1,80 Euro

·         Zamestnanec : 1,12 Euro

·         Zamestnanec VOO : 0,94 Euro

·         Cudzí stravník : 3,36 Euro

 

Úhrada stravného:

Študenti:

Poplatky sa poukazujú na účet do 25. dňa v mesiaci na účet SK35 8180 0000 0070 0013 4625 – nie prostredníctvom Slovenskej pošty (pozri pokyny pre stravníkov). Prvú stredu v mesiaci je možné vložiť finančnú hotovosť priamo v jedálni (min. 5 €).

Zamestnanci si uhrádzajú obedy formou zrážok zo mzdy (https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/dokumenty/formulare/).