Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

Študentská jedáleň sa nachádza priamo v objekte Vysokoškolského internátu na ulici  L. Novomeského 7  Martin.

K vydávaniu stravy je nevyhnutné mať pri sebe platný študentský  preukaz  a vložený finančný kredit na stravovacom účte.

Dôležité je uvádzať ako Variabilný symbol univerzitné osobné číslo, pre priradenie platby na stravovací účet  .Vklad v pokladni hotovosť v septembri  alebo potom už len bankingom na účet. 

 

SK35 8180 0000 0070 0013 4625 študent s dotáciou

SK17 8180 0000 0070 0022 3898 cudzí

Objednať si môžete:

Raňajky – bez objednania do vypredania

Obed – na výber sú 3-6 jedlál (1,2,3,8,9), štvrté jedlo (4) je bezplepkovo-bezlaktózová  diéta a piate-siedme (5,7) je jedlo bez objednávky - minútka

Objednávanie stravy:

Stravu si je možné objednať do 13.45 hod deň vopred, a to prostredníctvom objednávacieho terminálu priamo v jedálni, resp. cez  https://strava.jfmed.uniba.sk/WebKredit/ .

Heslo, ktoré je potrebné na objednávanie prostredníctvom webu Vám vydá p. Zagrapanová – osobne, resp. p. Kašovičová – prostredníctvom emailu (babeta.kasovicova@uniba.sk).

Objednané jedlo, o ktoré nie je záujem je možné vložiť do BURZY, toto si následne môže zakúpiť iný stravník do 13 hod. na L. Novomeského 7. 

Prevádzkové hodiny, výdaj stravy:

Výdaj stravy pre študentov sa realizuje len na Novomeského 7.

·         Študentský lacný variant (resp. raňajky): od 6.30 hod. do vydania zásob do 9.30 hod.

·         Výdaj obedov: Študenti , zamestnanci a cudzí - od 11.30 hod. do 14.00 hod.

Cenník:

·         Študentský lacný variant (resp. raňajky): 2,00 € s dotáciou, 4,00 € bez dotácie

·         Študent obed : 3,80 € s dotáciou, bez dotácie 5,80 €

.         Študent  drahší obed : 5,27€ s dotáciou, bez dotácie 7,27€

·         Študent druhý obed/ večera : 3,80 €  s dotáciou, 5,80 € bez dotácie

·         Cudzí stravník :  6,40 – 8,00 € s DPH