Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka

PhDr. Jana Seryjová
Tel.: (043) 2633501
VoIP: 41501
E-mail: jana.seryjova@uniba.sk

 

Zástupkyňa riaditeľky, Referát finančno - ekonomický

Ing. Paula Plešková (Ing. Andrea Červenáková-MD)
Tel.: (043) 2633502
VoIP: 41502
E-mail: paula.pleskova@uniba.sk

 

Referát pre ubytovanie

Andrea Šimková
Tel.: (043) 2633503
VoIP: 41503
E-mail: andrea.simkovauniba.sk

 

Referát správy a evidencie majetku

Dana Murgašová
Tel.: (043) 2633504
VoIP: 41504
E-mail: dana.murgasova@uniba.sk

 

Referát finančno - ekonomický

Katarína Rosenbergová
Tel.: (043) 2633512
VoIP: 41512
E-mail: katarina.rosenbergova@uniba.sk

 

Technik BOZ a PO

Jaroslava Stoláriková
Tel.: (043) 2633513
VoIP: 41513
E-mail: jaroslava.stolarikova@uniba.sk

 

Vedúca študentskej jedálne

Babeta Kašovičová
Tel.: (043) 2633511
VoIP: 41511
E-mail: babeta.kasovicova@uniba.sk

Jozef Baláž

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
41516

Mária Bolfíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 525
41525

Martina Feriancová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525
41525

Klaudia Klemmová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Jaroslav Kubička

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
domovník
043/2633 523
41523

Jana Kubičková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

Marián Kuriško

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
043/2633 522
41522

Jarmila Laučeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 515
41515

Anna Leváková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau
043/2633 525
41525

Miloslava Maceková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 515
41515
[1] 2 3

Martina Brnová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Zuzana Donovalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Peter Ďurina

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Katarína Grígerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Marek Hampel

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Babeta Kašovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511
41511

Eva Konôpková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Jana Ličková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocník a upratovač, i. n.

Milena Rosenbergová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocník a upratovač, i. n.

Renáta Turancová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
[1] 2