Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Riaditeľka

PhDr. Jana Seryjová
Tel.: (043) 2633501
VoIP: 41501
E-mail: jana.seryjova@uniba.sk

 

Zástupkyňa riaditeľky, Referát finančno - ekonomický

Ing. Paula Plešková 
Tel.: (043) 2633502
VoIP: 41502
E-mail: paula.pleskova@uniba.sk

 

Referát pre ubytovanie

Michaela Martinů (Andrea Šimková - MD)
Tel.: (043) 2633503
VoIP: 41503
E-mail: michaela.martinuuniba.sk    

 

Referát pre ubytovanie

Jana Kubičková (Andrea Šimková - MD)
Tel.: (043) 2633526
VoIP: 41526
E-mail: jana.kubickovauniba.sk  

 

Referát správy a evidencie majetku

Dana Murgašová
Tel.: (043) 2633504
VoIP: 41504
E-mail: dana.murgasova@uniba.sk

 

Referát finančno - ekonomický

Katarína Rosenbergová
Tel.: (043) 2633512
VoIP: 41512
E-mail: katarina.rosenbergova@uniba.sk

 

Technik BOZ a PO

Jaroslava Stoláriková
Tel.: (043) 2633513
VoIP: 41513
E-mail: jaroslava.stolarikova@uniba.sk

 

Vedúca študentskej jedálne

Babeta Kašovičová
Tel.: (043) 2633511
VoIP: 41511
E-mail: babeta.kasovicova@uniba.sk