Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

OZNAM KOLOBEŽKY

 Vážení ubytovaní ,

s účinnosťou od 13.2.2023 vedenie Vysokoškolského internátu JLF UK z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti objektov zakazuje donášanie elektrických kolobežiek do ubytovacích priestorov, rovnako zakazuje aj krátkodobé nabíjanie elektrických kolobežiek kdekoľvek v objektoch Vysokoškolského internátu.

K uvedenému rozhodnutiu sme dospeli po viacerých mediálne známych prípadoch samovznietenia batérií pri parkovaní aj pri nabíjaní. V letnej sezóne budú znovu dostupné zdieľané elektrokolobežky pred obidvomi budovami Vysokoškolského internátu, v prípade záujmu je možné využívať tieto.

Nerešpektovanie tohto zákazu bude považované za porušenie Internátneho poriadku, konkrétne Článku 5, bodu 8.