Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Vysokoškolský internát JLF UK je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

Dlhodobé ubytovanie študentov a zamestnancov

Pridelenie ubytovania v ubytovacích zariadeniach upravuje Smernica rektora UK v Bratislave Vnútorný predpis č. 8/2017. Súčasní aj novoprijatí študenti UK si podávajú elektronické žiadosti o ubytovanie prostredníctvom E-ubytovania.

Vzor študentskej zmluvy o ubytovaní na AR2018/2019

Cenník dlhodobého ubytovania študentov platný od 1.7.2017

Cenník dlhodobého ubytovania zamestnancov od 1.7.2017

Hotelové ubytovanie

VI celoročne poskytuje krátkodobé ubytovanie v tzv. hosťovských izbách. V prípade voľnej ubytovacej kapacity aj v časti vyčlenenej pre ubytovanie študentov.

Cenník komerčného ubytovania od 1.1.2019

Cenník komerčného ubytovania od 1.5.2019

Rezervácie ubytovania je potrebné realizovať prostredníctvom ubytovacieho oddelenia, tzn. osobne (ul. L. Novomeského č. 7), telefonicky na t.č. 043/2633503, alebo mailom na simkova@jfmed.uniba.sk.

Ubytovací poriadok záväzným spôsobom upravuje podmienky pobytu a správanie sa ubytovaných osôb a návštevníkov vo VI.

Cenník zistených škôd

Podmienky ochrany súkromia