Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie

Vysokoškolský internát JLF UK je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

Dlhodobé ubytovanie študentov a zamestnancov

Pridelenie ubytovania v ubytovacích zariadeniach upravuje Smernica rektora UK v Bratislave. Súčasní aj novoprijatí študenti UK si podávajú elektronické žiadosti o ubytovanie prostredníctvom E-ubytovania.

Vzor študentskej zmluvy o ubytovaní na AR 2021/2022

Cenník dlhodobého ubytovania študentov platný od 1.7.2017

Cenník dlhodobého ubytovania zamestnancov od 1.7.2017

Cenník dlhodobého ubytovania zahraničných študentov študujúcich v anglickom jazyku od 1.9.2019

Vzor zamestnaneckej zmluvy o ubytovaní na AR 2021/2022

Hotelové ubytovanie

VI celoročne poskytuje krátkodobé ubytovanie v tzv. hosťovských izbách. V prípade voľnej ubytovacej kapacity aj v časti vyčlenenej pre ubytovanie študentov.

Cenník komerčného ubytovania

Cenník komerčného ubytovania od 1.5.2022

Rezervácie ubytovania je potrebné realizovať prostredníctvom referátu pre ubytovanie, a to formou emailu na andrea.simkova@uniba.sk.

Internátny poriadok záväzným spôsobom upravuje podmienky pobytu a správanie sa ubytovaných osôb a návštevníkov vo VI.

Cenník zistených škôd

Podmienky ochrany súkromia