Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

SCORE/SCORE - Stála komisia pre výskumné stáže/Stála komisia pre klinické stáže

Sú to stále komisie, zabezpečujúce pre študentov lekárskych fakúlt program výmenných stáží na nemocničných klinikách alebo vedecko-výskumných pracoviskách univerzít po celom svete. Stáž trvá 4 týždne. Študenti si vyberajú krajinu, ktorú chcú navštíviť a aj oddelenie. V ponuke sú európske krajiny ale aj exotické ako Južná Kórea, Taiwan, Thajsko, Omán, Brazília, Indonézia….

Celý mesiac má študent možnosť navštevovať pracovisko v krajine, ktorú si vyberie a získava tam skúsenosti priamo z praxe. Okrem toho, že túto stáž sprostredkujeme, organizujeme prezentáciu stáží, výberový test a prípravné stretnutie pred vycestovaním. Na druhú stranu, je našou činnosťou aj starostlivosť o prichádzajúcich stážistov z celého sveta. Starajú sa o nich kontaktné osoby z radov členov MKM, ktoré sú im vo všetkom nápomocné. 

V spolupráci s JLF UK a UNM zabezpečujeme týmto stážistom miesto na vedeckom alebo klinickom pracovisku. Pripravujeme program, aby sa naši hostia nenudili, ale spoznali prírodné a kultúrne krásy Slovenska a ochutnali naše tradičné jedlá.