Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

SCORA - Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane HIV&AIDS

Stredobodom záujmu je sexuálne zdravie a sexuálne vzdelávanie.  Chceme šíriť základy prevencie sexuálne prenosných ochorení, hlavne HIV/AIDS. Veľký dôraz sa kladie aj onkologickým ochoreniam a ich prevencii. V súčasnosti je problematika rozšírená o domáceho násilie a tému sexuálnej orientácie.

FGC: Táto skratka znamená v preklade “Prvá gynekologická prehliadka”. Ide o prednášku, s ktorou navštevujeme SŠ. Obsahom prednášky sú základy anatómie a fyziológie ľudského tela. Cieľom je odbúrať strach mladých dievčat z návštevy gynekologických ambulancií a poukázať tak na dôležitosť pravidelnej gynekologickej prehliadky a možných rizík pri jej zanedbávaní. Pozornosť sa venuje aj prevencii rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka.

Men´s issues: Ako chlapský ekvivalent FGC vznikla táto prednáška, v preklade “Chlapské záležitosti”. Venujeme sa chlapskej anatómii a fyziológii, následne sexuálne prenosným ochoreniam. Podstatnou časťou prednášky je rakovina prostaty a semenníkov. 

Pink october: Október je mesiac boja proti rakovine prsníkov. Pri tejto príležitosti sa organizuje FGC tour, kedy počas troch dní prednášame na stredných školách po celom Slovensku danú problematiku vyše 1500 študentkám.. Ďalej v rámci mesiaca organizujeme info-stánky v nákupných centrách, kde oslovujeme ženy a apelujeme na nutnosť samovyšetrenia a pravidelných gynekologických prehliadok s cieľom redukovať výskyt rakoviny prsníka, rovnako majú možnosť vyskúšať si nahmatať hrčku na našich modeloch pŕs. Okoloidúcim pripíname ružové stužky ako symboly boja a taktiež solidarity s chorými.  

Movember: Názov “movember” vznikol fúziou slov “moustache” a “november”. Je to mesiac venovaný psychickému a fyzickému zdraviu mužov. Najväčší dôraz sa kladie na prevenciu rakoviny semenníkov a prostaty. Organizujeme infostánky a informačnú kampaň na sociálnych sieťach. 

World AIDS Day: Svetový deň boja proti AIDS pripadá na 1. decembra. Pri tejto príležitosti organizujeme sviečkový pochod mestom a prednášku pre študentov na internáte.

HIV nie je AIDS: Je najmladšia z prednášok, s ktorými aktívne navštevujeme stredné školy. Základným cieľom je študentom vysvetliť rozdiel medzi HIV a AIDS, spôsoby nákazy, možnosti liečby a prevencie v neposlednom rade búrať stigmu. pretože HIV + ľudia by nemali byť odsúvaní na okraj spoločnosti.