Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

SCORP - Stála komisia pre ľudské práva a mier

SCORP, stála komisia pre ľudské práva a mier, je našou najmladšou, no napriek tomu plnohodnotnou časťou MKM so širokým záujmovým spektrom. V SCORPe sa venujeme najmä neformálnemu vzdelávaniu našich spolužiakov v oblasti ľudských práv v prepojení na medicínsku prax. Pomáhame rozširovať obzory v rôznych sférach života hravou a zaujímavou formou a nezabúdame ani na mentálne zdravie budúcich zdravotníckych profesionálov.

Okrem toho sa snažíme reagovať na aktuálnu situáciu na Slovensku i vo svete a otvárať diskusiu na danú problematiku. Medzi naše pravidelné aktivity patrí SCORP kino, na ktorom po pozretí si filmu rozoberáme rozličné témy - fast fashion a jej dopad na zdravie výrobcov a planétu, dehumanizácia,...

V spolupráci so SCORA sme organizovali vzdelávanie mládeže na tému sexuálnej (ne)zodpovednosti a jej dopadov na zdravie a spoločnosť. Svojich spolužiakov podporujeme počas náročných skúškových období v podobe kampane Pass the kindness on. O ľudských práva a ich dodržiavaní sa naši kolegovia mohli dozvedieť na edukatívnej hre Race for rights.