Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

SCOPH - Stála komisia pre verejné zdravie

Hlavným cieľom je šíriť osvetu v oblasti verejného zdravia, bojovať s veľkým množstvom faktorov vplývajúcich škodlivo na zdravie človeka a zábavnou a hravou formou edukovať ľudí o ich zdraví.

Zdravo - nezdravo: Projekt, v rámci ktorého je žiakom ZŠ a SŠ prednášané o zdravom životnom štýle. Zahŕňa osvetu o vhodnom zložení potravy, o pozitívach športu i o prípadných (hlavne dlhodobých) následkoch ignorácie potreby správne sa vyživovať a starať o svoje telo.

Antitobacco: Projekt šíriaci osvetu u fajčiarov ale aj prevenciu voči fajčeniu u nefajčiarov formou prednášok pre vyššie ročníky základných a stredných škôl.

Kvapka krvi: Akcia organizovaná v spolupráci s Národnou transfúznou službou, ktorej cieľom je zorganizovať odber krvi priamo v priestoroch vysokoškolského internátu a motivovať čo najviac študentov ale i zamestnancov školy k darcovstvu.

Nemocnica u medvedíka: Cieľom tohto projektu je zbaviť deti strachu z lekára a ukázať im, že jeho návštevy sa nemusia báť. Počas návštev v materských školách študenti s deťmi liečia spoločných pacientov - plyšových medvedíkov. Škôlkari sa hravou a interaktívnou formou oboznamujú s najčastejšími vyšetrovacími a liečebnými postupmi, zásadami prvej pomoci, správnej životosprávy a prevencie úrazov.

Klub detskej nádeje: Medici navštevujú deti hospitalizované v UNM, pripravia rôzne aktivity a hry na spríjemnenie voľného času malých pacientov. Okrem nemocnice navštevujú aj detský domov. Najviac práce však majú členovia klubu v decembri, kedy pripravia deťom v nemocnici Mikulášske prekvapenie a taktiež organizujú vianočnú zbierku hračiek a oblečenia. 

Young at Heart: Hlavným cieľom je navrátiť iskru do života starších ľudí, žijúcich v domovoch dôchodcov a ukázať im, že aj jeseň života je krásna. Navštevujeme seniorov a strávime s nimi pár hodín, radi ich vypočujeme a pripravíme si pre nich nejaké aktivity. 

Prvá pomoc: Cieľom je prostredníctvom prednášok rozšíriť povedomie mládeže na ZŠ a SŠ o dôležitosti a technike poskytovania prvej pomoci v menej závažných, ale aj kritických situáciách. Rovnako v pravidelných tréningoch doškoľujeme aj sami seba, starší študenti mladších. 

Zdravie pod kontrolou: Počas medzinárodného dňa zdravia pripravíme niekoľko stanovíšť z rôznych medicínskych tém v nákupnom centre a oslovujeme ľudí. Medzi obľúbené stanovištia patrí “Zdravie v číslach”, kde si môžu dať okoloidúci odmerať krvný tlak, glukózu, cholesterol, hemoglobín a ďalšie krvné hodnoty. Medzi ďalšie témy patrí fajčenie, sexuálne prenosné ochorenia, prvá pomoc a civilizačné ochorenia ako je hypertenzia, obezita, rakovina a diabetes mellitus. Na tento projet sme právom hrdý, keďže je to medzinárodná akcia organizovaná súčasne vo ôsmich európskych krajinách a my môžeme byť súčasťou.

MOLE: Je to najnovší projekt. Venuje sa problematike znamienok a rakoviny kože. Šírime osvetu o tom, ako sa chrániť a ako rozlíšiť nebezpečné znamienka.