Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Ing. Andrea Káčerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
Referát evidencie a správy majetku správca budovy a majetku
043/2633 398
41398

MUDr. Michal Kalman, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Sarah Kalmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4220 261
043/4203485,043/4203821, 043/4203785

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupkyňa prednostu pre vedu a výskum
043/4203 211
41719

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41655
41484

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663
41663
Prvá Predchádzajúca ... 33 34 [35] 36 37 ... Nasledujúca Posledná