Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Ing. Mária Kaššová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225
41225

MUDr. Ivan Kecskés

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428
41428
fax:043/4906712

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41631

Mgr. Desana Kiselová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215
41215

Zdenka Kleinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
41212
Prvá Predchádzajúca ... 33 34 [35] 36 37 ... Nasledujúca Posledná