Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Babeta Kašovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
vedúci prevádzky veľkej organizácie spol
043/2633 511
41511

Viera Kaššayová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
Referát evidencie a správy majetku správca budovy a majetku
043/2633 301
41301

Ing. Mária Kaššová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 225
41225

MUDr. Ivan Kecskés

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428
41428
fax:043/4906712

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41631

Mgr. Desana Kiselová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215
41215
Prvá Predchádzajúca ... 31 32 [33] 34 35 ... Nasledujúca Posledná