Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Ľuboš John

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
41697

MDDr. Miroslav Jozefík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Jana Jurečeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41483
41 675

MUDr. Jakub Jurica

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN/x

MUDr. Jakub Jurica

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MDDr. Rastislav Juríček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Lenka Juríčková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Andrea Káčerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
Referát evidencie a správy majetku správca budovy a majetku
043/2633 398
41398
Prvá Predchádzajúca ... 31 32 [33] 34 35 ... Nasledujúca Posledná