Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Renáta Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Veronika Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Daniel Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
043/2633 620
41620
41689 lab. PC, 41490 lab. TLS

Ladislav Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vrátnik
043/2633 449
41449
41474

Milan Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Libuša Kovalská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy
41445

MUDr. Terézia Kozáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Erik Kozubík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 34 35 [36] 37 38 ... Nasledujúca Posledná