Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Alena Korenčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB/x

MUDr. Daniela Kosorínová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Jana Košová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
chyžná

Alena Košťaliková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
sekretárka, sekretár
043/4132 836
41715
043/4203817

RNDr. Petra Košútová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473
41473

Ing. Igor Kovačka

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie investičnej výstavby a majetku
stavebný inžinier investičný
41111
432633111

Renáta Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

MUDr. Veronika Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 35 36 [37] 38 39 ... Nasledujúca Posledná