Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dôležité kontakty

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin, Slovenská republika


Sekretariát dekanky a tajomníčky
telefón: +421 43 2633 309
email: sdekjfmed.uniba.sk; zuzana.buchovauniba.sk

Referát zahraničných vzťahov (Department for international relations)
telefón: +421 43 2633 117
email: janka.sykorova@uniba.sk

Študijné oddelenie
telefón: +421 43 2633 121
Ďalšie kontakty: odkaz

Referát doktorandského štúdia
telefón: +421 43 2633 326, +421 43 2633 199
email: eva.andrisova@uniba.sk; miroslava.muzilovauniba.sk


Referát vedecko-výskumnej činnosti
telefón: +421 43 2633 315
email: monika.frndova@uniba.sk

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
telefón: +421 43 2633 202, 396, 198
email: katarina.ruskovauniba.sk