Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dôležité kontakty

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 03601 Martin, Slovenská republika

Sekretariát dekanky
telefón: +421 43 2633 309
email: sdek(at)jfmed.uniba.sk

Sekretariát tajomníčky
telefón: +421 43 2633 310
email: sdek(at)jfmed.uniba.sk

Referát zahraničných vzťahov (Department for international relations)
telefón: +421 43 2633 117
email: murcekovajfmed.uniba.sk

Študijné oddelenie
telefón: +421 43 2633 121
Ďalšie kontakty: odkaz

Referát doktorandského štúdia
telefón: +421 43 2633 326
email: andrisova@jfmed.uniba.sk

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
telefón: +421 43 2633 315
email: frndovajfmed.uniba.sk

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
telefón: +421 43 2633 202, 396
email: katarina.ruskovauniba.sk