Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Zdenka Kleinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
41212

MUDr. Adriana Klimentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity

MUDr. Žofia Klimová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dPD/x

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 664
41668

MUDr. Miloš Kňazeje, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Miroslava Kňazúrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589

Eva Kohútová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408
41408
Prvá Predchádzajúca ... 32 33 [34] 35 36 ... Nasledujúca Posledná