Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Stanovy ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine

Stanovy ZO

Stanovy OZ PŠaV na Slovensku

Stanovy OZ PŠaV na Slovensku

Prihláška do odborovej organizácie

Prihláška do odborovej organizácie