Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Adresy

Adresy

ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine:

Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Predseda:

Mgr. Ivana Švrková

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK

Novomeského 7A, 036 01 Martin

<output>Novomeského 7A, Martin 036 01</output>
<output>Novomeského 7A, Martin 036 01</output>
<output></output>
 

Tel.:

043 2633 505, 606

e-mail:

svrkova@jfmed.uniba.sk