Adresy

Adresy

ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine:

Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Predseda:

Ing. Miroslav Vrabec, Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine, Malá Hora 4C, 036 01 Martin

Tel.:

043 2633 620, 606

e-mail:

vrabec@jfmed.uniba.sk