Výbor

Členovia výboru

Výbor

meno

priezvisko

funkcia

VoIP

pracovisko

e-mail

Boris

Bukovský

podpredseda

 

AKAS

bbukovsky@gmail.com

Marta

Ilovská

tajomníčka

606

Ústav patologickej fyziológie

ilovská@jfmed.uniba.sk

Darina

Kulišková

hospodárka

458,471

Ústav fyziológie

kulisková@jfmed.uniba.sk

Vladimír

Malina

športový referent

626

Dekanát

malina@jfmed.uniba.sk

Ivana

Švrková, Mgr.

práca s dôchodcami

505

AKAS

svrkova@jfmed.uniba.sk

Miroslav

Vrabec, Ing.

predseda

620

Ústav patologickej fyziológie

vrabec@jfmed.uniba.sk

Ľubica

Vyskočová

referent pre rekreácie

510

AKAS

vyskocova@jfmed.uniba.sk

Revízna komisia

Revízna komisia

Alena

Masláková

člen RK

514

AKAS

maslakova@jfmed.uniba.sk

Dana

Murgašová

predseda RK

504

AKAS

murgasova@jfmed.uniba.sk

Milan

Oravec

člen RK

131

Dekanát

oravec@jfmed.uniba.sk

Kontakt z pevnej linky cez predvoľbu (043) 2633 xxx

Kontakt z VoIP iných fakúlt UK cez predvoľbu 41 xxx