Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výbor

Členovia výboru

Výbor

meno

priezvisko

funkcia

VoIP

pracovisko

e-mail

Marta

Ilovská

tajomníčka

 

 

 

 Katarína  Fančiová hospodárka 316 Dekanát fanciova@jfmed.uniba.sk
Darina Kulíšková

 člen výboru

458,471

Ústav fyziológie


kuliskova@jfmed.uniba.sk
Vladimír

Malina

športový referent

626

Dekanát

malina@jfmed.uniba.sk

Ivana

Švrková,Mgr.

predsedníčka

505

AKAS

svrkova@jfmed.uniba.sk

Miroslav

Vrabec, Ing.

podpredseda

 

 

vrabec@jfmed.uniba.sk

Ľubica

Vyskočová

referent pre rekreácie

 

 

 

Revízna komisia

Revízna komisia

Dana Murgašová predseda RK 504 VIaJ murgasova@jfmed.uniba.sk

člen RK

AKAS

člen RK

Dekanát

Kontakt z pevnej linky cez predvoľbu (043) 2633 xxx

Kontakt z VoIP iných fakúlt UK cez predvoľbu 41 xxx