Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výbor

Členovia výboru

Výbor

meno

priezvisko

funkcia

VoIP

pracovisko

e-mail

  Katarína  Fančiová hospodárka 316 Ref. finančnej učtárne - dekanát katarina.fanciova@uniba.sk
      Darina Kulíšková

člen výboru

458,471

Ústav fyziológie

darina.kuliskova@uniba.sk

Marta

Michalcová

tajomníčka

508

AKAS 

marta.michalcova@uniba.sk

Ivana

Švrková,Mgr.

predsedníčka

505

AKAS

ivana.svrkova@uniba.sk

Bibiána  Janíkovášpor. referent 105 Odd. prevádzky - dekanát
<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value"> bibiana.janikova@uniba.sk</article></output>

Miroslav

Vrabec, Ing.

podpredseda

-

 

vrabec@jfmed.uniba.sk

Peter 

Vrabec, Ing.

referent pre rekreácie

113

Odd. prevádzky - dekanát

peter.vrabecuniba.sk

Revízna komisia

Revízna komisia

Dana Murgašová predseda RK 504 VIaJ murgasova@jfmed.uniba.sk

člen RK

AKAS

člen RK

Dekanát

Kontakt z pevnej linky cez predvoľbu (043) 2633 xxx

Kontakt z VoIP iných fakúlt UK cez predvoľbu 41 xxx