Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

4. ročník ESET Science Award29. 04. 2022

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award vstupuje do nového ročníka. Aj tento rok ocení výnimočné vedecké osobnosti, mladé talenty aj vysokoškolské...

Vedkyne môžu prihlásiť svoje práce do L'Oréal - UNESCO Pre...29. 04. 2022

Program L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede ocení tri talentované vedkyne, z ktorých každá získa sumu 5000 eur. Prihlásiť sa musia do 15. mája 2022, registrovať...

UK podporila výskum mladých vedcov29. 04. 2022

Dlhoročná tradícia Univerzity Komenského v Bratislave finančne podporovať vedecký výskum mladých vedcov pokračuje aj v tomto roku.

3. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov študijného...29. 04. 2022

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov študijného programu Ošetrovateľstvo sa uskutoční 25. - 26. 5. 2022 v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v...

Obhajoby dizertačných prác28. 04. 2022

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Zborník ŠVOČ 202226. 04. 2022

V mene organizačného výboru ŠVOČ si Vás dovoľujem pozvať na 43. Študentskú vedeckú konferenciu na JLF UK v Martine, ktorá sa bude konať prezenčne v priestoroch...

Vyšlo štvrté číslo časopisu Naša univerzita22. 04. 2022

Prečítať si v ňom môžete, ako naši zahraniční študenti nakúpili tovar za vyše 10 000 eur pre utečencov z Ukrajiny. Dozviete sa aj, ako nápor covidových...