Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

XXV. Šubjakov deň31. 03. 2023

Pozývame vás na celoslovenskú konferenciu so zahraničnou účasťou XXV. Šubjakov deň, ktorá sa uskutoční 14. apríla 2023 od 9:00 hod. v posluchárni Univerzitnej...

PLÁN RODOVEJ ROVNOSTI UK31. 03. 2023

Súčasťou úsilia Univerzity Komenského o vytváranie lepších pracovných podmienok i podmienok pre štúdium, ako aj o zvyšovanie kvality výskumu a vzdelávania je ...

Zvyšujeme kybernetickú bezpečnosť29. 03. 2023

V dôsledku vážneho phishingového útoku na mailové schránky zamestnancov a študentov UK, univerzita v piatok 24.2.2023 zapla pre všetkých používateľov O365...

Mimoriadne zasadnutie akademického senátu JLF UK29. 03. 2023

Mimoriadne zasadnutie AS JLF UK sa uskutoční v stredu 5. apríla 2023 o 13.00 hod. v Aula MAGNA hybridnou formou.

Študenti pomohli vyzbierať peniaze pre pacientov s...28. 03. 2023

Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa zúčastnili dobročinnej verejnej finančnej zbierky Slovenského hemofilického združenia a pomohli...

Zasadnutie Akademického senátu JLF UK22. 03. 2023

Oznam o zasadnutí Akademického senátu JLF UK dňa 27. marca 2023 o 13:00 hod.

Vedecká rada JLF UK20. 03. 2023

Vo štvrtok 16. marca sa uskutočnilo prvé zasadnutie Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v novom zložení, ktoré schválil Akademický senát...

Podcast so sestrou - Tatiana Maďarová a ECMO17. 03. 2023

Po dlhšom čase vám opäť prinášame PODCAST SO SESTROU, v ktorom je naším dnešným hosťom perfuzionistka, špecialistka na ECMO a vedúca sestra z Detského ARO v...

Prihláste svoj projekt do Falling Walls Lab Slovakia 202317. 03. 2023

Podujatie sa uskutoční dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) popoludní. Prihlasovanie prostredníctvom online prihlášky sa uzavrie dňa 7. júla 2023.

Zlatá promócia absolventov 1972/197315. 03. 2023

Zlatá promócia absolventov JLF UK v Martine z roku 1972/1973 sa bude konať v akademickom roku 2023/2024 dňa 20.10.2023 v Aula Magna. Prinášame informácie pre...