Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zborník ŠVOČ 202226. 04. 2022

V mene organizačného výboru ŠVOČ si Vás dovoľujem pozvať na 43. Študentskú vedeckú konferenciu na JLF UK v Martine, ktorá sa bude konať prezenčne v priestoroch...

Vyšlo štvrté číslo časopisu Naša univerzita22. 04. 2022

Prečítať si v ňom môžete, ako naši zahraniční študenti nakúpili tovar za vyše 10 000 eur pre utečencov z Ukrajiny. Dozviete sa aj, ako nápor covidových...

24. ročník Martinského Fonendoskopu21. 04. 2022

22. - 23. apríla 2022 v telocvični Malá hora 4

Dekanské voľno21. 04. 2022

V súvislosti s konaním 43. ročníka Študentskej vedeckej konferencie udeľuje dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. na stredu 27.4.2022 do 13:00...

Humanitárna zbierka JLF UK21. 04. 2022

JLF UK v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov zamestnancov fakulty organizuje dobrovoľnú humanitárnu zbierku pre utečencov z Ukrajiny, ktorí našli dočasné...

Študentka Zuzana Žáčiková obsadila 2. miesto na Florence...13. 04. 2022

Počas troch dní od 8. do 10. apríla 2022 súperilo 12 medikov a 12 budúcich sestier v súťaži Medik a Florence roka 2021, ktorá sa uskutočnila v priestoroch...

ŠVOČ 202213. 04. 2022

43. Študentská vedecká konferencia na JLF UK v Martine, ktorá sa uskutoční 27.4.2022 od 8:30 hod. v posluchárňach A,B Novomeského 9.