Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Podcast Jessenius - Vybojovať si každý nádych22. 06. 2023

Vedeli ste, že počet predčasne narodených detí tvorí približne 10% zo všetkých detí, ktoré sa na Slovensku narodia? Univerzitná nemocnica v Martine má...

Program pre gymnazistov - Najväčší dar22. 06. 2023

Univerzitná nemocnica Martin pripravila v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou pre študentov gymnázií interaktívne vzdelávacie podujatie pod názvom...

Mimoriadne online zasadnutie AS JLF UK21. 06. 2023

Mimoriadne online zasadnutie Akademického senátu JLF UK sa uskutoční v stredu 21. júna. 2023 o 13:00 hod. prostredníctvom MS TEAMS.

3. Neurochirurgické dni Univerzity Komenského19. 06. 2023

V dňoch 14. až 16. júna 2023 sa v Martine konal 3. ročník odborného podujatia – Neurochirurgické dni Univerzity Komenského, ktoré spoločne organizujú dve...

Štipendiá do Rakúska pre pedagogických a vedeckých...19. 06. 2023

Pozvánka na webinár, ktorý organizuje SAIA 21. júna 2023 o 15:00 hod.

XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v...16. 06. 2023

V dňoch 12. a 13. júna 2023 sa v priestoroch hotela Turiec konala XXII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii. Spoluorganizátorom...

Vyšlo nové číslo časopisu Naša univerzita16. 06. 2023

Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Naša univerzita, v ktorom sa píše aj o našej buste Jána Jessenia.

Buďte pripravení, nie prekvapení!15. 06. 2023

V dňoch 6. a 9. júna 2023 sestry mentori Univerzitnej nemocnice Martin pripravili pre študentov ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 2....

Spoločné rokovanie s vedením UNM14. 06. 2023

Pokračujeme v tradícii spoločných porád širšieho vedenia Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Hoci fungujeme ako dve samostatné...

Pokračujeme v realizácii projektu UNsvM. Vláda však zmenila...13. 06. 2023

Manažment UNM a lídri projektu UNsvM obhajovali minulý týždeň na pôde MZ SR realizovateľnosť projektu výstavby novej univerzitnej nemocnice na úrovni „Full fit...