Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXXII. ŠVK 2011

Program a zborník abstraktov

Výsledky

V stredu 11. mája 2011 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine uskutočnila v poradí už XXXII. Študentská vedecká konferencia (ŠVK). Na ŠVK JLF UK bolo prezentovaných 58 súťažných prác. Z tohto počtu bolo 10 prác z ošetrovateľstva, 6 prác z nelekárskych študijných programov, 10 prác z teoretických odborov, 11 prác z predklinických odborov, 13 prác z internistických a 8 prác z chirurgických odborov. Z celkového počtu súťažiacich bolo 35 kvalifikovaných stážistov, čo bolo aj dôvodom doposiaľ najvyššej účasti študentov na našej konferencii. Ocenené boli najlepšie 3 práce v každej sekcii, celkovo teda 18 prác. Prínosom bola prezentácia 2 prác zahraničných študentov zo Semmelweisovej Univerzity v Pécsi.

Organizáciu ŠVK JLF UK sponzorsky podporili: Štrukturálny fond EÚ – Projekt OP Vzdelávanie (sumou 2 400 Eur) a Nadácia Dr.Jozefa Lettricha sumou 700 Eur. Nemalou mierou prispelo na konferenciu mesto Martin, ako aj samotná fakulta. Každý účastník aktívnej prednášky získal knižnú poukážku v hodnote 20 Eur, podporenú spomínaným ESF projektom.