Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXX. ŠVK 2009

XXX. Študentská vedecká konferencia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Konferencia sa konala pri príležitosti 40. výročia založenia JLF UK v Martine s podporou NADÁCIE Dr. Jozefa Lettricha, spoločností RICHTER GEDEON RT a ROCHE a pod záštitou dekana JLF UK v Martine.

XXX. Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila dňa 29. apríla 2009.

 

 

Program konferencie a zborník abstraktov je dostupný online.

Organizačné pokyny:

1. Prezentácia v PowerPoint verzia 2003, nie vyššia verzia.

2. Dĺžka prezentácie maximálne 10 minút. Anglická alebo slovenská mutácia.

3. Nahrávanie prezentácii je možné iba 28.4.2009 o 16.00 hod. v prednáškovej miestnosti B - vedľa Študetského domova (okrem Sekcie hostí).

4. Informatívne stretnutie sa uskutoční 28.4.2009 o 16.00 hod. v prednáškovej miestnosti B - vedľa Študetského domova.

Motivačné faktory

V každej sekcii budú ocenené najlepšie príspevky finančnými a vecnými cenami. Rozhodovať o najlepších prácach bude v každej sekcii 4-5 členná porota zložená z jedného mimofakultného porotcu (doc. Mgr. Martin Modriansky, PhD. - LF UP Olomouc, doc. MUDr. Jiri Necas, CSc. - LF UP Olomouc, doc. PhDr. Gabriela Vorosova, PhD. - Univerzita Konstantina Filozofa Nitra), z jedneho študenta doktorandského štúdia a 2-3 pedagogických zamestnancov fakulty.

Zloženie poroty pre jednotlivé sekcie.

 

Ceny pre najlepšie práce venovali Nadácia Dr. Jozefa Lettricha, Richter Gedeon RT a JLF UK.

Každý aktívny účastník dostane poukážku na nákup literatúry.

Autori prác umiestnených na prvých troch miestach v každej podsekcii budú mať možnosť ich uverejniť po recenznom pokračovaní vo vedeckom časopise Acta Medica Martiniana v anglickom jazyku v plnom rozsahu.

Všetci aktívni účastníci dostanú certifikát o účasti na konferencii, ocenení účastníci dostanú diplomy.

 

Finančne nás podporili

Nadácia Dr. Jozefa Lettricha