Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXIX. ŠVK 2008

XXIX. Študentská vedecká konferencia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Konferencia sa koná s podporou NADÁCIE Dr. Jozefa Lettricha, spoločnosti RICHTER GEDEON RT a projektu Európskeho sociálneho fondu.

XXIX. Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila v dňoch 23.-24. apríla 2008.

  

Víťazom srdečne blahoželáme, bližšie informácie ohľadom prevzatia finančných odmien Vám budú doručené elektronicky.