Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Archív (1976-2008)

História ŠVK a ŠVOČ na JLF UK v Martine

Študentská vedecká a odborná činnsoť bola hneď od začiatku pôsobenia Lekárskej fakulty v Martine neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu budúcich lekárov.

Na nasledujúcom odkaze nájdete zhrnuté všetky dostupné materiály (väčšinou naskenované programy) od roku 1976, kedy sa konala v poradí už 5. fakultná študentská vedecká konferencia. Predchádzajúce programy sa nám žiaľ doteraz nepodarilo získať. Ak by ste ich mali k dispozícii, budeme veľmi radi, ak ich zapožičiate členom OV ŠVOČ za účelom naskenovania a sprístupnenia širokej verejnosti.

Programy fakultných ŠVK na JLF UK

Celoštátne ŠVK organizované na JLF UK

Zborníky abstraktov

Výsledky fakultných ŠVK