Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXXI. ŠVK 2010

XXXI. Študentská vedecká konferencia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Konferencia sa koná s podporou NADÁCIE Dr. Jozefa Lettricha, spoločností RICHTER GEDEON RT a ROCHE a pod záštitou dekana JLF UK v Martine.

XXXI. Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v dňoch 27.-28. apríla 2010.

1. informáciu si môžete stiahnúť tu.

2. zborník abstraktov a program konferencie si môžete stiahnúť tu.

3. VÝSLEDKY XXXI. ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 

Program konferencie a zborník abstraktov je dostupný online.

Organizačné pokyny:

1. Prezentácia v PowerPoint verzia 2003, nie vyššia verzia.

2. Dĺžka prezentácie maximálne 10 minút. Anglická alebo slovenská mutácia.

3. Nahrávanie prezentácii je možné v prednáškovej miestnosti B - vedľa Študetského domova (okrem Sekcie hostí) - termín bude upresnený.

4. Informatívne stretnutie sa uskutoční v prednáškovej miestnosti B - vedľa Študetského domova - termín bude upresnený.

 

INFO pre aktívnych účastníkov

PREZENTACIE: prezentácie sú akceptované iba v PowerPointe vo verzii 97-2003. V prípade, že je súčaťou prezentácie aj videá prineste si so sebou aj náležité softwarové vybavenie. Dĺžka prezentácie je maximálne 10 minút s následnou diskusiou v trvaní 5 minút.

27.4.2010 o 18.00 hod. - Informačné stretnutie ohľadom konferencie sa uskutoční vo Veľkom klube ŠD JLF UK. Účasť nutná. Na stretnutie si prineste aj Vaše hotové prezentácie.

 

Motivačné faktory

V každej sekcii budú ocenené najlepšie príspevky finančnými a vecnými cenami. Rozhodovať o najlepších prácach bude v každej sekcii 4-5 členná porota zložená z jedného mimofakultného porotcu, z jedneho študenta doktorandského štúdia a 2-3 pedagogických zamestnancov fakulty.

Zloženie poroty pre jednotlivé sekcie - bude doplnené po uzavretí účastníkov jednotlivých sekcií.

 

Ceny pre najlepšie práce venovali Nadácia Dr. Jozefa Lettricha, Richter Gedeon RT a JLF UK.

XXXI. ŠVK sa koná s finančnou podporou EÚ.

Každý aktívny účastník dostane poukážku na nákup literatúry.

Autori prác umiestnených na prvých troch miestach v každej podsekcii budú mať možnosť ich uverejniť po recenznom pokračovaní vo vedeckom časopise Acta Medica Martiniana v anglickom jazyku v plnom rozsahu.

Všetci aktívni účastníci dostanú certifikát o účasti na konferencii, ocenení účastníci dostanú diplomy.

 

Finančne nás podporili

Nadácia Dr. Jozefa Lettricha