Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

XXVIII. ŠVK 2007

XXVIII. Študentská vedecká konferencia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Konferencia sa koná s podporou NADÁCIE Dr. Jozefa Lettricha, spoločnosti RICHTER GEDEON RT a projektu Európskeho sociálneho fondu.

Výsledky

XXVIII. ŠVK sa skončila, výsledky v jednoltivých podsekciách a sekciách zobrazíte kliknutím na výsledky.

Program konferencie

Definitívny program XXVIII. Študentskej vedeckej konferencie v Martine nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz - program.

Motivačné faktory

Ceny Nadácie Dr. Jozefa Lettricha:

V jednotlivých podsekciách bude vypísaná odmena pre prvé tri miesta.

Ceny spoločnosti Richter Gedeon RT:

Spoločnosť Richter Gedeon RT vypísala finančné prémie pre prvé tri miesta v sekcii základných medicínskych a predklinických disciplín, sekcii klinických disciplín a v sekcii nelekárskych odborov.

Cena dekana JLF UK:

Každý aktívny účastník dostane poukážku na nakúp literatúry

Autori prác umiestnených na prvých troch miestach v každej podsekcii budú mať možnosť ich uverejniť po recenznom pokračovaní vo vedeckom časopise Acta Medica Martiniana v anglickom jazyku v plnom rozsahu.

Všetci aktívni účastníci dostanú certifikát o účasti na konferencii, ocenení účastníci dostanú diplomy.