Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské pôžičky

Oznamujeme študentom, že študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy na žiadosti o pôžičku potvrdzuje študentovi len štatút študenta. Ž iadosť o pôžičku doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu fondu. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu.