Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Absolventská spätná väzba

Spätná väzba 2022 (absolventi z roku 2021) - všetky študijné programy (SK)

Spätná väzba 2022 (absolventi z roku 2021) - študijný program všeobecné lekárstvo (EN)

 

Spätná väzba absolventov - študijný program všeobecné lekárstvo a štatistika vyplnenia dotazníkov(2012-2020)

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom

AR

Počet študentov

Počet vyplnených dotazníkov

%

2019/2020

133 130 98%

2018/2019

104 91 88%

2017/2018

157 135 86%

2016/2017

143

114

80%

2015/2016

122

103

84%

2014/2015

136

120

88%

2013/2014

100

78

78%

2012/2013

146

122

84%

2011/2012

149

113

76%

 

študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom

AR

Počet študentov

Počet vyplnených dotazníkov

%

2019/2020

81 34 42%

2018/2019

117 108 92%

2017/2018

106

88

83%

2016/2017

86

67

78%

2015/2016

67

51

76%

2014/2015

52

42

81%

2013/2014

44

38

86%

2012/2013

51

30

59%

2011/2012

31

17

55%

 

študijný program zubné lekárstvo

AR

Počet študentov

Počet vyplnených dotazníkov

%

2019/2020

8 8 100%

2018/2019

9

8

 89%

2017/2018

7

 86%

 

Vyhodnotenie dotazníkov

- študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom (AR 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

- študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom (AR 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

- študijný program zubné lekárstvo (AR 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)