Absolventská spätná väzba

 

Spätná väzba absolventov - všeobecné lekárstvo

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov

 Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom

 

AR

Počet študentov

Počet vyplnených dotazníkov

%

2015/2016

122

103

84%

2014/2015

136

120

88%

2013/2014

100

78

78%

2012/2013

146

122

84%

2011/2012

149

113

76%

 

Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom

AR

Počet študentov

Počet vyplnených dotazníkov

%

2015/2016

67

51

76%

2014/2015

52

42

81%

2013/2014

44

38

86%

2012/2013

51

30

59%

2011/2012

31

17

55%

 

Vyhodnotenie dotazníkov

- študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom (AR 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

- študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom (AR 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)