Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publicita v médiách

Regionálny týždenník „MY Turčianske noviny - Nový Život Turca“ informoval o realizácii rezidentského štúdia na JLF UK v Martine:

 

Turčianske noviny MY č. 39 zo dňa 03. 10. 2017

Vzdelávanie lekárov prvého kontaktu v Martine - prvá absolventka

 

Turčianske noviny MY č. 42 zo dňa 27. 10. 2015

Rezidentský program pre prípravu lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine - ukončenie (v rámci štrukturálnych fondov EÚ)

 

Turčianske noviny MY č. 40 zo dňa 13. 10. 2015

Rezidentský program pre prípravu lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine - posledná etapa (v rámci štrukturálnych fondov EÚ)

 

Turčianske noviny MY č. 37 zo dňa 22. 09. 2015

Rezidentský program na pôde JLF UK v Martine

 

Turčianske noviny MY č. 23 zo dňa 16. 06. 2015

Vzdelávanie lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine - rezidentský program