Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dotazník

Interný dotazník určený pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v rámci rezidentského štúdia - pediatria a všeobecné lekárstvo

Zaujíma nás Váš názor. Dotazník

 

Dotazník zasielajte na adresu:

Ing. Miroslava Ondrová

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A, 036 01 Martin