Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľné pracovné miesta

Kontakty na pomoc pre rezidentov pri zabezpečovaní všeobecných ambulancií

Zoznam samosprávnych krajov – kontakty pre rezidentov (v spodnej časti stránky)


výzva na podporu vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast

MZ SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR - Komponent 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, MZ SR pripravuje výzvu na podporu vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva pre dospelých a všeobecného lekárstva pre deti a dorast v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb (https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti). Plán vyhlásenia výzvy je 3. kvartál 2022.

Legislatíva k príspevku na zriadenie všeobecnej ambulancie bola prijatá koncom roka 2021 (§ 6e zákona č. 578/2004 Z. z.) a MZ SR schválilo finálny zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom. Všetky informácie sú priebežne zverejňované na adrese: https://www.health.gov.sk/?seobecna-ambulantna-starostlivost.

O príspevok sa budú môcť uchádzať lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria. Finančná podpora vo forme príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR je novým typom pomoci lekárom zabezpečujúcim primárnu zdravotnú starostlivosť s nevyhnutnosťou komunikácie tohto podporného opatrenia.