Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prevádzkové oznamy

Prerušenie teplej úžitkovej vody a tepla18. 09. 2020

V pondelok 21.9.2020 v čase od 7:00 do 15:00 hod bude z dôvodu odstraňovania poruchu na trase teplovodu do VS Malá Hora odstávka dodávky teplej...

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dve nové opatrenia18. 09. 2020

Opatrenie ÚVZ SR sp. zn. OLP/7310/2020 týkajúce sa hraníc, účinné od 18. septembra 2020 od 09:00 hod.

Zrušený výdaj obedov10. 09. 2020

V súvislosti s konaním  Martinských dní imunológie, ktoré sa uskutočnia od 16.9 do 18.9.2020 (streda, štvrtok, piatok),  sa nebudú vydávať obedy v...

Dotazník o zdravotnom stave09. 09. 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Príkazu rektora UK č. 14/2020 sú všetci zamestnanci UK a doktorandi, ktorí budú zapojení do výučby prezenčnou formou...

Celoplošné testovanie zahraničných študentov09. 09. 2020

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že JLF UK v spolupráci viacerých fakultných pracovísk spustila od 4.9.2020 celoplošné testovanie zahraničných študentov na...

prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody 08. 09. 2020

Dovoľujeme si informovať o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v objektoch JLF UK: Dekanát, Teoretické ústavy Viliama Mézeša,...

Jednorázové nádoby na obede04. 09. 2020

Dovoľujeme si stravníkom oznámiť, že od 2.9.2020 nedávame obedy do jednorázových nádob z ekologického hľadiska. Jedlo si preložte z taniera resp. nádoby do...

Rekonštrukcia horúcovodu27. 08. 2020

Martinská teplárenská, a.s. Martin bude v rámci schválenej rekonštrukcie horúcovodnej siete, v termíne od 01.09.2020 do 31.10.2020 vykonávať práce na...

Prerušená dodávka elektriny 18. 08. 2020

Z dôvodu zapojenia kompenzačnej jednotky v rozvodni Biomedu , bude  prerušená dodávka elektriny v objektoch JLF UK – Edukačné centrum, BioMed,...

Prerušená dodávka elektriny 17. 08. 2020

Z dôvodu revízie elektroinštalácie , bude krátkodobo a opakovane  prerušená dodávka elektriny po jednotlivých poschodiach v objekte JLF UK – Edukačné...