Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prevádzkové oznamy

Vyučovanie cez MS TEAMS na súkromných počítačoch mimo...01. 12. 2021

Vyučovanie cez Microsoft Teams (MS TEAMS) je možné z ktoréhokoľvek počítača (najlepšie z notebooku), ktorý je vybavený webkamerou, mikrofónom a reproduktormi....

Havária na vodovodnom potrubí03. 11. 2021

Na základe oznámenia spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, bude prerušená dodávka vody v termíne od zistenia poruchy dňa 2.11. 2021 o 22:35...

Prerušenie distribúcie zemného plynu19. 10. 2021

Na základe oznámenia spoločnosti  SPP - distribúcia, a.s.  bude dňa  21.10.2021 (štvrtok) prerušená distribúcia plynu do objektu JLF UK  -...

Ponuka školení v MS Teams a Moodle10. 09. 2021

Centrum informačných technológií UK pozýva na online školenia, ktoré organizuje pre pedagógov a študentov prvého ročníka.

Výdaj stravy - informácia07. 09. 2021

V súvislosti s konaním kongresu Martinské dni imunológie v dňoch  16.9. -17.9. 2021 (štvrtok-piatok),  sa nebudú v tieto dni vydávať...

Zátvor ŠJ23. 08. 2021

V súvislosti s prerušením dodávky elektriny v celej lokalite Malá Hora dňa 26.8. 2021 (štvrtok) a taktiež v súvislosti...

Prerušenie dodávky elektriny 05. 08. 2021

Z dôvodu postupnej revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny v objekte JLF UK, Malá Hora 4– Kompetenčné centrum nasledovne: dňa...

Prerušenie dodávky elektriny22. 07. 2021

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení...

Prerušenie dodávky TÚV30. 06. 2021

Martinská teplárenská, a.s. na základe § 26  Zákona  o tepelnej energetike oznamuje, že v termíne od 08.07.2021 00:00 hod. do 09.07.2021 24:00...

Revízia EPS28. 06. 2021

Revízia elektrickej protipožiarnej ochrany bude vykonaná nasledovne: - 28.06.2021 (pondelok) v priestoroch Aula Magna a Dekanátu - 29.06.2021...