Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prevádzkové oznamy

Ponuka školení v MS Teams a Moodle10. 09. 2021

Centrum informačných technológií UK pozýva na online školenia, ktoré organizuje pre pedagógov a študentov prvého ročníka.

Výdaj stravy - informácia07. 09. 2021

V súvislosti s konaním kongresu Martinské dni imunológie v dňoch  16.9. -17.9. 2021 (štvrtok-piatok),  sa nebudú v tieto dni vydávať...

Zátvor ŠJ23. 08. 2021

V súvislosti s prerušením dodávky elektriny v celej lokalite Malá Hora dňa 26.8. 2021 (štvrtok) a taktiež v súvislosti...

Prerušenie dodávky elektriny 05. 08. 2021

Z dôvodu postupnej revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny v objekte JLF UK, Malá Hora 4– Kompetenčné centrum nasledovne: dňa...

Prerušenie dodávky elektriny22. 07. 2021

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení...

Prerušenie dodávky TÚV30. 06. 2021

Martinská teplárenská, a.s. na základe § 26  Zákona  o tepelnej energetike oznamuje, že v termíne od 08.07.2021 00:00 hod. do 09.07.2021 24:00...

Revízia EPS28. 06. 2021

Revízia elektrickej protipožiarnej ochrany bude vykonaná nasledovne: - 28.06.2021 (pondelok) v priestoroch Aula Magna a Dekanátu - 29.06.2021...

Výdaj obedov - promócie24. 06. 2021

V súvislosti s konaním slávnostných promócií, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1. a 2.7. 2021 (štvrtok, piatok) v Aula Magna,  sa nebudú vydávať...

Objednávanie stravy09. 06. 2021

Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 11.6.2021 v lokalite na ul. L. Novomeského, si budete môcť objednávať obedy na pondelok 14.06.2021...

Oznámenie o začatí rekonštrukcie07. 06. 2021

Od 7.6.2021 začnú práce na rekonštrukcii kupoly pozorovateľne Gymnázia V. P. Tótha. Dovoľujem si Vás informovať o zvýšenom pohybe stavebných vozidiel a možných...