Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prevádzkové oznamy

Prerušenie dodávky elektriny22. 07. 2021

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení...

Prerušenie dodávky TÚV30. 06. 2021

Martinská teplárenská, a.s. na základe § 26  Zákona  o tepelnej energetike oznamuje, že v termíne od 08.07.2021 00:00 hod. do 09.07.2021 24:00...

Revízia EPS28. 06. 2021

Revízia elektrickej protipožiarnej ochrany bude vykonaná nasledovne: - 28.06.2021 (pondelok) v priestoroch Aula Magna a Dekanátu - 29.06.2021...

Výdaj obedov - promócie24. 06. 2021

V súvislosti s konaním slávnostných promócií, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1. a 2.7. 2021 (štvrtok, piatok) v Aula Magna,  sa nebudú vydávať...

Objednávanie stravy09. 06. 2021

Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 11.6.2021 v lokalite na ul. L. Novomeského, si budete môcť objednávať obedy na pondelok 14.06.2021...

Oznámenie o začatí rekonštrukcie07. 06. 2021

Od 7.6.2021 začnú práce na rekonštrukcii kupoly pozorovateľne Gymnázia V. P. Tótha. Dovoľujem si Vás informovať o zvýšenom pohybe stavebných vozidiel a možných...

Prerušenie distribúcie elektriny14. 05. 2021

Stredoslovenská distribučná spoločnosť nám oznámila, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a...

Režim počas Veľkonočných sviatkov26. 03. 2021

Počas Veľkonočných sviatkov, t.j. od 02.04. do 05.04.2021 (vrátane), budú všetky objekty JLF UK uzavreté, zakódované a zabezpečené elektronickou...

Rekonštrukcia plynovodov a prípojok23. 03. 2021

SPP začína práce na rekonštrukcii plynovodov a prípojok, ktoré sa dotknú aj pozemkov a objektov JLF UK, konkrétne Teoretických ústavov Viliama...

Prerušenie prevádzky Študentskej jedálne10. 02. 2021

Z prevádzkových dôvodov sa s účinnosťou od zajtra, t.j. od 11. februára 2021 až do odvolania, zastavuje činnosť Študentskej jedálne JLF UK...