Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prevádzkové oznamy

Stravovanie - informácia03. 08. 2022

V súvislosti s vykonávaním maliarskych a sanitačných prác v Študentskej jedálni JLF UK v Martine, sa nebudú variť obedy od 8.8....

Prerušenie dodávky elektrickej energie18. 07. 2022

Z dôvodu prípravy napojenia na náhradný zdroj trafostanice, bude dňa 20.7. 2022 (streda) v čase od 9:00 hod. do 14:45 hod. prerušená dodávka elektrickej...

Prerušenie dodávky tepla a elektrickej energie07. 07. 2022

Dňa 7.7.2022 bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody vo všetkých objektoch JLF UK, z dôvodu plánovaných opráv, oznámenie o prerušení dodávky...

Stravovanie - informácia30. 06. 2022

V súvislosti s rekonštrukciou kanalizačného potrubia a následných stavebných prác  v  Študentskej jedálni JLF UK v Martine...

Stravovanie - informácia15. 06. 2022

V súvislosti s konaním 18. Vedecko-pedagogickej konferencie učiteľov biochemických odborov, ktorá sa uskutoční od 16.06.2022 do 17.06.2022 (štvrtok-piatok), sa...

Stravovanie - informácia30. 05. 2022

V súvislosti s konaním 4. Martinskej 3D Live Surgery, ktorá sa uskutoční dňa 03.06.2022 (piatok) nebude poskytnutý výdaj stravy vo výdajni na Dekanáte. Obedy...

Plánovaný výpadok počítačovej siete12. 04. 2022

V stredu 13. apríla 2022 je od 14:00 hod. naplánovaný výpadok počítačovej siete a všetkých IT služieb JLF UK, ktorý bude trvať približne 3 hodiny. Internetové...

Stravovanie - informácia08. 04. 2022

V dňoch 14.4. a 19.4.2022 (štvrtok a utorok) bude Študentská jedáleň JLF UK zatvorená z dôvodu sanitácie.

Výdaj stravy - informácia23. 03. 2022

V súvislosti s konaním Veľtrhu práce v zdravotníctve, ktorý sa uskutoční dňa 29. 3. 2022 (utorok) v Aula Magna, sa nebudú vydávať obedy vo výdajni stravy na...

Odstávka tepla13. 12. 2021

Dňa 15.12.2021 (streda) sa bude realizovať v čase od 9:00 do 15:00 hod. úprava horúcovodu vo výmenníkovej stanici Malá Hora 4. Z uvedeného dôvodu dňa...