Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prevádzkové oznamy

Výdaj obedov - promócie24. 06. 2021

V súvislosti s konaním slávnostných promócií, ktoré sa uskutočnia v dňoch 1. a 2.7. 2021 (štvrtok, piatok) v Aula Magna,  sa nebudú vydávať...

Objednávanie stravy09. 06. 2021

Z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 11.6.2021 v lokalite na ul. L. Novomeského, si budete môcť objednávať obedy na pondelok 14.06.2021...

Oznámenie o začatí rekonštrukcie07. 06. 2021

Od 7.6.2021 začnú práce na rekonštrukcii kupoly pozorovateľne Gymnázia V. P. Tótha. Dovoľujem si Vás informovať o zvýšenom pohybe stavebných vozidiel a možných...

Prerušenie distribúcie elektriny14. 05. 2021

Stredoslovenská distribučná spoločnosť nám oznámila, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a...

Režim počas Veľkonočných sviatkov26. 03. 2021

Počas Veľkonočných sviatkov, t.j. od 02.04. do 05.04.2021 (vrátane), budú všetky objekty JLF UK uzavreté, zakódované a zabezpečené elektronickou...

Rekonštrukcia plynovodov a prípojok23. 03. 2021

SPP začína práce na rekonštrukcii plynovodov a prípojok, ktoré sa dotknú aj pozemkov a objektov JLF UK, konkrétne Teoretických ústavov Viliama...

Prerušenie prevádzky Študentskej jedálne10. 02. 2021

Z prevádzkových dôvodov sa s účinnosťou od zajtra, t.j. od 11. februára 2021 až do odvolania, zastavuje činnosť Študentskej jedálne JLF UK...

prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody 02. 12. 2020

Na základe oznámenia spoločnosti Martinská teplárenská a.s., bude dňa 03.12. 2020 (štvrtok) od 7:00 do 15:00 prerušená dodávka tepla a  teplej úžitkovej...

Odstávka vody25. 11. 2020

Z dôvodu opravy na rozvode vody bude dňa 26.11.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. odstavená teplá aj studená voda v objektoch JLF UK na Malej Hore 4C...

Vchod na Dekanát počas obedu19. 11. 2020

Bočný vchod do Aula Magna (od BioMedu) bude otvorený na čas výdaja stravy, t.j. od 11:30 do 14:00 hod. a na vstup nemusíte používať zamestnanecké karty.