Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prevádzkové oznamy

Prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody 28. 10. 2020

Na základe oznámenia spoločnosti Martinská teplárenská a.s., bude dňa 03.11. 2020 (utorok) prerušená dodávka tepla a  teplej úžitkovej vody z dôvodu...

Zatvorenie Študentskej jedálne26. 10. 2020

S účinnosťou od zajtra, t.j. od 26.10.2020 bude až do odvolania prerušená prevádzka študentskej jedálne. Stravné sa bude počas výluky poskytovať formou...

Prerušenie služieb podateľne26. 10. 2020

Dovoľujeme si Vás informovať o dočasnom prerušení služieb Podateľne JLF UK v Martine. Prosím Vás, aby ste zásielky, ktoré potrebujete súrne expedovať písomnou...

Prerušenie dodávky elektriny - BioMed21. 10. 2020

Z dôvodu revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny v objekte JLF UK, Malá Hora 4D– BioMed nasledovne: dňa 28.10. 2020 BioMed -...

Prerušenie dodávky elektriny08. 10. 2020

Z dôvodu prerušenia dodávky elektriny na Ústave patologickej fyziológie JLF UK dňa 15.10. 2020 (postupná revízia elektroinštalácie), dôjde zároveň...

Prerušenie dodávky elektriny08. 10. 2020

Z dôvodu revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny na poschodiach v objekte JLF UK, Malá Hora 4C – Biomed. Dňa 14.10. 2020, Ústav...

Obnovenie študenskej jedálne07. 10. 2020

S účinnosťou od 7.10.2020 sa obnovuje prevádzka Študentskej jedálne JLF UK a strava sa bude vydávať aj na Dekanáte, Malá Hora 4A.

Zmena prístupov do budov JLF UK07. 10. 2020

S účinnosťou od 6.10.2020 sa upravuje prístup do všetkých budov a objektov JLF UK, vstup na preukazy budú mať okrem zamestnancov aj  študenti JLF UK.

Prerušenie dodávky elektriny - BioMed29. 09. 2020

Z dôvodu revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny na poschodiach v objekte JLF UK, Malá Hora 4C – BioMed. Dňa 07.10. 2020, Ústav...

Prerušenie obedov na Dekanáte28. 09. 2020

Z dôvodu aktuálne prijatých protiepidemických opatrení sa s účinnosťou od 28.9.2020 prerušuje dovoz stravy do výdajne na Dekanáte. Stravovanie bude...