Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635
41635
41205

MUDr. Zuzana Biringerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
odborný asistent
043/2633 224
41224

Viktor Čech

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 224
41224

Ing. Alena Hulejová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
sekretárka, sekretár
043/2633 205
41205

Ing. Eva Kvaltínyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn

Ing. Lukáš Martvoň, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
Odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 224
41224
[1]