Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Kurzy a simulačné nácviky lekárskych zručností mimo kurikula je možné organizovať v Simulačnom výučbovom centre v akademickom roku 2020/2021 už od 16.9.2020 za prísnych epidemiologických opatrení. Viac informácií.