Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novinky

V akademickom roku 2020/2021 sa rozšírilo vybavenie pracoviska o Virtuálny sono simulátor pre študentov pregraduálneho, ako aj postgraduálneho štúdia. 

Študenti budú mať možnosť vyskúšať si a precvičiť si svoje zručnosti zamerané na ultrasonografiu aj vo virtuálnej realite. 

Viac informácií čoskoro.