Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekt PREPMED

 

Ciele projektu

Cieľom projektu je vytvorenie spoločnej cezhraničnej online platformy zameranej na e-learning v oblasti medicíny a postgraduálneho medicínskeho vzdelávania, v spolupráci Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, za účelom rozšírenia kvalifikácie zdravotníckych a lekárskych pracovníkov v oblasti on line vzdelávania a výučby študentov. Projekt reflektuje súčasný problém nedostatku pedagogiky kvalifikovaných pracovníkov v oblasti lekárstva a zdravotníctva, so zámerom zvýšenia kompetencií u absolventov postgraduálneho štúdia lekárskych fakúlt na území SR a ČR. Projekt je zameraný na vytvorenie spoločného vzdelávacieho programu partnerov, ktorého výsledky budú premietnuté do spoločne vytvorenej online e-learningovej platformy, ktorá bude pozostávať z vytvorenej metodiky a materiálov.

Predmety vytvorené v rámci projektu PREPMED pred zavedením do AIS JLF UK a Informačného systému MU (dokument na stiahnutie (DOC. 32kb).

 

Projektový tím za JLF UK

Projektový manažér: Ing. Katarína Bačé, Ing. Tomáš Antoš

OZ1 prof. MUDr. Jana Plevková PhD 

OZ2 MUDr. Zuzana Biringerová PhD 

OZ3 MUDr. Denisa Osinová PhD 

OZ4 prof. MUDr. Juraj Mokrý PhD 

OZ5 prof. MUDr. Dušan Meško PhD 

OZ6 Mgr. Martina Lepiešová PhD 

OZ7 Mgr. Ivan Farský PhD 

OZ8 Doc. MUDr. Tatiana Burjanivova PhD 

OZ9 MUDr. Tomáš Buday PhD 

OZ10 Mgr. Mária Zanovitová PhD 

OZ11 Ing. Eva Kvaltínová 

OZ12 Ing. Lukáš Matvoň PhD  

OZ13 Viktor Čech