Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Dagmar Batková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár

MUDr. Anna Bobulová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Adam Krkoška

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Daniel Lozan

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Jakub Soršák

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Ján Sýkora

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Martin Števík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Zuzana Trabalková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MUDr. Veronika Vajdová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec
[1] 2