Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Publikačná činnosť

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár

MUDr. Katarína Kavuleková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Matej Turčan

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika