Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Publikačná činnosť

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár

MUDr. Anna Bobulová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Publikačná činnosť

MUDr. Adam Krkoška

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Publikačná činnosť

MUDr. Katarína Lejsková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika

MUDr. Ján Sýkora

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Zuzana Trabalková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Publikačná činnosť

MUDr. Matej Turčan

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika

MUDr. Veronika Vajdová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Publikačná činnosť