Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Zoznam tém:

Názov. MR spektroskopie tumorov mozgu. 
MR spectroscopic Imaging of the brain tumors.

Školiteľ je MUDr. Martin Števík, PhD.

Poznámka: iba pre študentov od 4 ročníka