Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Organizácia vedeckých a odborných podujatí:

 

Rok 2018:

 

Vedecká odborná schôdza SLM

Rádiológická problematika tumorov mozgu

23. 5. 2018, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM

 

Vedecká odborná schôdza SLM

Emergentná rádiológia

14. 3. 2018, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM

 


Rok 2017:

 

LAND 2017 – LÁNYIHO NEURORÁDIOLOGICKÉ DNI

50. výročie založenia Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM

15. – 16. november 2017

kongres-kami.sk/land/

 

Vedecká odborná schôdza SLM

Intervenčná rádiológia

29.3.2017, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM

 

Vedecká odborná schôdza SLM

Vybrané kazuistiky pacientov v pohotovostných službách

8.2.2017, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM

 


 

LAND 2013 – LÁNYIHO NEURORÁDIOLOGICKÉ DNI - 26. – 27. september 2013 

Stredoslovenský rádiologický deň – 2000

Martinský rádiodiagnostický deň – 1984, 1986