Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Organizácia vedeckých a odborných podujatí:

 

Rok 2022:

Vedecká odborná schôdza SLM

Novinky v rádiológii

21.09.2022

 

Rok 2020:

Vedecká odborná schôdza SLM
Využitie umelej inteligencie v medicíne a rádiológii


Rok 2019:

Vedecká odborná schôdza SLM
Rádiologické diagnostické a terapeutické možnosti gynekologických ochorení

24. 4. 2019, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM

Vedecká odborná schôdza SLM
Nové možnosti biplanárneho AG a intervenčnej rádiológie

30. 1. 2019, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM


Rok 2018:

Vedecká odborná schôdza SLM
Rádiológická problematika tumorov mozgu

23. 5. 2018, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM

Vedecká odborná schôdza SLM
Emergentná rádiológia

14. 3. 2018, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM


Rok 2017:

LAND 2017 – LÁNYIHO NEURORÁDIOLOGICKÉ DNI
50. výročie založenia Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM
15. – 16. november 2017
kongres-kami.sk/land/

Vedecká odborná schôdza SLM
Intervenčná rádiológia

29.3.2017, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM

Vedecká odborná schôdza SLM
Vybrané kazuistiky pacientov v pohotovostných službách

8.2.2017, 14.00 hod., veľká poslucháreň UNM


LAND 2013 – LÁNYIHO NEURORÁDIOLOGICKÉ DNI - 26. – 27. september 2013
Stredoslovenský rádiologický deň
 – 2000
Martinský rádiodiagnostický deň – 1984, 1986